Tên tài khoản :
Mật khẩu :

© => Quên mật khẩu
© => Đăng ký
Bảng Xếp Hạng Levep/div>
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Level 
1
HÕoNhiên 102
2
Ti«uPhu 102
3
iSói 102
4
MßaPhùn 102
5
ThiênLong 102
6
AnhBui 102
7
ToKuÐa 102
8
Hari 102
9
ViCá 101
10
ThiênNhai 101* Chú Ý : Bảo mật tài khoản để tránh các trường hợp xấu sảy ra.
X